GĐPT HUYỀN QUANG – ORIENTATION DAY

Posted by: | Posted on: July 9, 2019

Kính thưa quý Phụ Huynh,

Chúng tôi xin được kính nhắc nhở về buổi gặp mặt đầu niên khóa của GĐPT Huyền Quang với Phụ Huynh đoàn sinh vào Chủ Nhật tuần này July 14th:

– Time: 10:30 am (~45-60 minutes)

– Location: Trung Tâm Huyền Quang.

Buổi orientation nhằm mục đích cho quý Phụ Huynh có dịp tìm hiểu về Tổ Chức Gia Đình Phật Tử và chương trình sinh hoạt cũng như các công tác Phật sự của Đơn vị Huyền Quang trong năm. Đây cũng là cơ hội cho Ban Huynh Trưởng có dịp găp gỡ quý Phụ Huynh để cùng trao đổi, chia sẻ cũng như thâu nhận những ý kiến đóng góp hầu giúp cho công việc hướng dẫn các em của chúng tôi ngày một được tốt hơn. Chúng tôi rất mong có sự hiện diện của quý vị trong buổi orientation này.

Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý.

Trân trọng, 

GĐPT Huyền Quang


Thông Báo Re-registration Day (Ngày Ghi Danh Lại) và Parents Orientation Day

Posted by: | Posted on: May 21, 2019
Kính thưa quý Phụ Huynh,
Để chuẩn bị cho niên khóa mới, Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin kính thông báo đến quý vị các ngày quan trọng sau đây trong thời gian tới:
1. Ngày Ghi Danh Lại/Re-registration Day (Dành cho đoàn sinh đang sinh hoạt, nhằm cập nhật lại hồ sơ lý lịch, địa chỉ, liên lạc…etc.)
 • Ngày/Day: Sunday: 6/2/2019, 6/9/2019, 6/16/2019, 6/23/2019, 6/30/2019.
 • Thời Gian/Time: Từ 11:30am-2:30pm
 • Địa Điểm/Location: Trung Tâm Huyền Quang – 9918 Synott Road, Houston TX 77083
2. Ngày Khai Giảng, Parent Orientation Day (Khai giảng năm học mới, phụ Huynh tìm hiểu về Tổ Chức Gia Đình Phật Tử, các sinh hoạt, tu học, công tác Phật sự trong năm…etc.)
 • Ngày/Day: Sunday 7/14/2019
 • Thời Gian/Time: 10:30am – 11:30am

Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo:

3. Ngày Thâu Nhận Đoàn Sinh Mới/ Registration Day (new member)

 • Ngày/Day: Sunday: 6/2/2019, 6/9/2019, 6/16/2019, 6/23/2019, 6/30/2019.
 • Thời Gian/Time: Từ 11:30am-2:30pm
 • Địa Điểm/Location: Trung Tâm Huyền Quang – 9918 Synott Road, Houston TX 77083
Huynh Trưởng liên lạc:
-Htr. Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành: 281-797-5588 (Gia Trưởng)
-Htr. Nguyên Thảo Lương Thanh Hiếu: 281-729-9064 (Liên Đoàn Trưởng)
-Htr. Nguyên Ngọc Lê Diệu Hương: 832-693-4508 (Thủ Qũy)
-Htr. Thiện Phước Nguyễn Khương Bình: 405-802-2268 (Thư Ký)
Kính chúc an lạc!

Giờ Sinh Hoạt Mới – Bắt Đầu vào ngày Chủ Nhật, April 7th 2019

Posted by: | Posted on: March 11, 2019

GĐPT HUYỀN QUANG – Thông báo Giờ Sinh Hoạt Mới

Kính thưa quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,

Chúng tôi xin được thông báo đến quý vị giờ sinh hoạt mới của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang

bắt đầu từ ngày 07 Tháng 4 năm 2019 như sau:

 

 • 10:00am – 10:30am:        Tập Họp Chung và Lễ Phật
 • 10:30am – 11:15am:        Tự Trị Đoàn
 • 11:15am – 11:30am:        Nghỉ Giải Lao
 • 11:30am – 1:30pm:          Việt Ngữ
 • 1:30pm – 2:00pm:            Ăn Trưa
 • 2:00pm – 2:15pm:            Vệ Sinh Trung Tâm
 • 2:15pm – 03:15pm:          Phật Pháp/Chuyên Môn
 • 03:15pm – 3:30pm:          Giây Thân Ái và Ra Về