Tin Tức

Thông Báo Re-registration Day (Ngày Ghi Danh Lại) và Parents Orientation Day

Kính thưa quý Phụ Huynh,

Để chuẩn bị cho niên khóa mới, Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin kính thông báo đến quý vị các ngày quan trọng sau đây trong thời gian tới:

1. Ngày Ghi Danh Lại/Re-registration Day (Dành cho đoàn sinh đang sinh hoạt, nhằm cập nhật lại hồ sơ lý lịch, địa chỉ, liên lạc…etc.)

Ngày/Day: Sunday: 6/2/2019, 6/9/2019, 6/16/2019, 6/23/2019, 6/30/2019.
Thời Gian/Time: Từ 11:30am-2:30pm
Địa Điểm/Location: Trung Tâm Huyền Quang – 9918 Synott Road, Houston TX 77083

2. Ngày Khai Giảng, Parent Orientation Day (Khai giảng năm học mới, phụ Huynh tìm hiểu về Tổ Chức Gia Đình Phật Tử, các sinh hoạt, tu học, công tác Phật sự trong năm…etc.)

Ngày/Day: Sunday 7/14/2019
Thời Gian/Time: 10:30am – 11:30am

Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo:
3. Ngày Thâu Nhận Đoàn Sinh Mới/ Registration Day (new member)

Ngày/Day: Sunday: 6/2/2019, 6/9/2019, 6/16/2019, 6/23/2019, 6/30/2019.
Thời Gian/Time: Từ 11:30am-2:30pm
Địa Điểm/Location: Trung Tâm Huyền Quang – 9918 Synott Road, Houston TX 77083

Huynh Trưởng liên lạc:
-Htr. Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành: 281-797-5588 (Gia Trưởng)
-Htr. Nguyên Thảo Lương Thanh Hiếu: 281-729-9064 (Liên Đoàn Trưởng)
-Htr. Nguyên Ngọc Lê Diệu Hương: 832-693-4508 (Thủ Qũy)
-Htr. Thiện Phước Nguyễn Khương Bình: 405-802-2268 (Thư Ký)

Kính chúc an lạc!

PDF

Giờ Sinh Hoạt Mới – Bắt Đầu vào ngày Chủ Nhật, April 7th 2019

GĐPT HUYỀN QUANG – Thông báo Giờ Sinh Hoạt Mới
Kính thưa quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,
Chúng tôi xin được thông báo đến quý vị giờ sinh hoạt mới của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang
bắt đầu từ ngày 07 Tháng 4 năm 2019 như sau:
 

10:00am – 10:30am:        Tập Họp Chung và Lễ Phật
10:30am – 11:15am:        Tự Trị Đoàn
11:15am – 11:30am:        Nghỉ Giải Lao
11:30am – 1:30pm:          Việt Ngữ
1:30pm – 2:00pm:            Ăn Trưa
2:00pm – 2:15pm:            Vệ Sinh Trung Tâm
2:15pm – 03:15pm:          Phật Pháp/Chuyên Môn
03:15pm – 3:30pm:          Giây Thân Ái và Ra Về

Thông Báo Nghỉ Sinh Hoạt – Feb/24/2019

Chủ Nhật tuần này, ngày 24/02/2019 Các em sẽ không có sinh hoạt GĐPT, đồng thời cũng nghỉ học lớp Việt Ngữ.
Toàn thể Ban Huynh Trưởng, các em đoàn sinh Ngành Thanh Thiếu,
cùng Quý Thầy Cô Giáo Việt Ngữ sẽ dọn qua khu đất mới của Trung Tâm Huyền Quang, bên cạnh Chùa Việt Nam.
Các em sẽ đi sinh hoạt và học Việt Ngữ lại vào tuần tới, Chủ Nhật, ngày 3/3/2019.
Tuy nhiên, vì tuần 3/3/2019 này là Chùa Việt Nam có tiệc chay, các em sẽ ra về vào lúc 4pm.

Loading

Chuyên Môn

Latest

Việt Ngữ

Latest
  • Tết Trung Thu