GĐPT HUYỀN QUANG 40 NĂM HỘI NGỘ-TRẠI CHU NIÊN

Posted by: | Posted on: September 18, 2019

…”Chúng ta là chim bốn phương bay về đây…chúng ta là hương gió mang đi ngàn phương”…Trân trọng kính mời quý cựu Bác Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Huyền Quang dành thời gian về tham dự trại Chu Niên kỷ niệm 40 năm thành lập của Đơn vị!


Tết Trung Thu/Mid-Autumn Children’s Festival

Posted by: | Posted on: August 22, 2019

Kính mời quý Phụ Huynh, quý Phật Tử và Đồng Hương đưa con em đến tham dự đêm Trung Thu được tổ chức tại Trung Tâm Huyền Quang/Please come and join us to celebrate the Mid-Autumn Chilrden’s Festival at Huyen Quang Center.


Ngày Hiếu GĐPT Huyền Quang

Posted by: | Posted on: July 26, 2019