Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: March 11, 2019

Giờ Sinh Hoạt Mới – Bắt Đầu vào ngày Chủ Nhật, April 7th 2019

GĐPT HUYỀN QUANG – Thông báo Giờ Sinh Hoạt Mới

Kính thưa quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,

Chúng tôi xin được thông báo đến quý vị giờ sinh hoạt mới của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang

bắt đầu từ ngày 07 Tháng 4 năm 2019 như sau:

 

  • 10:00am – 10:30am:        Tập Họp Chung và Lễ Phật
  • 10:30am – 11:15am:        Tự Trị Đoàn
  • 11:15am – 11:30am:        Nghỉ Giải Lao
  • 11:30am – 1:30pm:          Việt Ngữ
  • 1:30pm – 2:00pm:            Ăn Trưa
  • 2:00pm – 2:15pm:            Vệ Sinh Trung Tâm
  • 2:15pm – 03:15pm:          Phật Pháp/Chuyên Môn
  • 03:15pm – 3:30pm:          Giây Thân Ái và Ra Về
Posted by: | Posted on: February 20, 2019

Thông Báo Nghỉ Sinh Hoạt – Feb/24/2019

Chủ Nhật tuần này, ngày 24/02/2019 Các em sẽ không có sinh hoạt GĐPT, đồng thời cũng nghỉ học lớp Việt Ngữ.
Toàn thể Ban Huynh Trưởng, các em đoàn sinh Ngành Thanh Thiếu,
cùng Quý Thầy Cô Giáo Việt Ngữ sẽ dọn qua khu đất mới của Trung Tâm Huyền Quang, bên cạnh Chùa Việt Nam.

Các em sẽ đi sinh hoạt và học Việt Ngữ lại vào tuần tới, Chủ Nhật, ngày 3/3/2019.
Tuy nhiên, vì tuần 3/3/2019 này là Chùa Việt Nam có tiệc chay, các em sẽ ra về vào lúc 4pm.

Posted by: | Posted on: August 14, 2018

Hội Tết Trung Thu 2018

Trung Tâm Huyền Quang trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự ngày Hội Tết Trung Thu sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018. Địa Chỉ – 9918 Synott Road, Houston TX 77083.

We cordially invite all parents and children to Huyen Quang Center for a day of fun at the Mid-Autumn Children’s Festival on Saturday, September 22nd 2018 from 5:00 PM to 10:00 PM. Address – 9918 Synott Road, Houston TX 77083.

Chương Trình / Program

Phát lồng đèn, thi lồng đèn – Distribution of Lanterns, Lanterns Contest
Văn Nghệ, Múa Lân – Live Entertainment, Lion Dance
Quầy Vẽ Mặt – Face Painting
Các gian hàng trò chơi – Children’s games
Các gian hàng thức ăn chay đặc biệt – Delicious traditional vegetarian Vietnamese food

 

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi
For more details, please contact us

Ban Tổ Chức – Organizing Committee:
Anh Toàn Đoàn 814-504-4504 hoặc Anh Bảo Hoàng 832-721-4712

Mọi chi tiết về Bảo Trợ – Sponsorship/Donation:
Anh Danny Hiếu Lương 281-728-9064

Thi lồng đèn – Lanterns Contest:
Chị Từ Liên 281-910-6659