Tài Liệu Phật Pháp

Chương Trình Phật Pháp / Dharma Resources :

  • Dharma for kids : 5 levels’ lessons ( Sơ Sanh, Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay)

https://www.gdptvn-hoaky.com/dharma-learning/dharma-resources/dharma-for-kids

  • Dharma for teens: 4 levels’ lessons ( Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện)

https://www.gdptvn-hoaky.com/dharma-learning/dharma-resources/dharma-for-teens

Chương trình Tu Học / Continuing studies:

  • Kiên
  • Trì
  • Định
  • Lực