About

About Us

Gia Đình Phật Tử là một tổ chức có lý tưởng, truyền thống và mục đích rõ ràng, đã được khai sinh từ thập niên 1940 tại Việt Nam, và là một tổ chức giáo dục tuổi trẻ được tin tưởng và yêu mến của mọi người. Trọng tâm của Gia Đình Phật Tử là xây dựng con người dựa trên căn bản cao quý của Giáo Lý Tỉnh Thức cũng như những tinh hoa và truyền thống cao đẹp của dân tộc. Lý tưởng của tổ chức được thắp sáng và trao truyền giữa thế hệ đàn anh và đàn em. Gia Đình Phật Tử lấy Giáo Lý của Đạo Phật làm căn bản hành hoạt, lấy châm ngôn Bi Trí Dũng làm ngọn đuốc soi đường.

Mission Statement

Mục Đích của Gia Đình Phật Tử là đào tạo những Thanh Thiếu Đồng niên trở thành những Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo chân tinh thần Phật Giáo.

Thực hành Đạo Phật để biết sống trong tỉnh thức, an vui, hòa hợp và cảm thông.

Nâng cao lòng tự tin và tinh thần tự lập

Hướng dẫn, khuyến khích một đời sống hướng thượng, lành mạnh về tinh thần cũng như thể chất.

Khả năng lãnh đạo và điều hành, óc sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, biết hy sinh cho tha nhân.

Phật Pháp

Đạo Phật là Đạo của Trí Tuệ và Từ Bi. Học Phật Pháp và thực hành điều Đức Phật dạy để biết sống tỉnh thức, biết nhận chân sự thật, biết hiểu, biết thương, để có thể sống hòa hợp an vui, mang lại niềm vui cho những người thân và mọi người chung quanh.

Việt Ngữ

Việt Nam là một dân tộc bất khuất và kiêu hùng với một nền văn hóa giá trị tốt đẹp lâu đời. Bởi vậy chúng ta phải biết hãnh diện mình là người Việt Nam, phải biết gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Để được như vậy ta phải học nói và viết chữ Việt. Chương trình cho tất cả các trình độ và lứa tuổi.

Hoạt Động Thanh Niên

Học về gút dây, truyền tin, cách thức cắm trại, trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, các bộ thể thao. Bộ môn này tập ta sống gần với thiên nhiên, giúp ta có thể chất lành mạnh.

Kiến Thức Tổng Quát

Các kiến thức cần thiết để mở mang sự hiểu biết của con người.

Báo Chí Và Văn Nghệ

Tập hát, múa, đóng kịch, thủ công, viết văn, làm thơ. Đặc biệt múa Lân trong các dịp Tết.