Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin thông báo đến quý Phụ Huynh Đoàn Sinh, quý Phật Tử và Đồng Hương các ngày ghi danh (Dành cho Đoàn Sinh mới) và tái ghi danh (Dành cho Đoàn Sinh hiện đang sinh hoạt). Kính xin quý Phụ Huỵnh, quý Phật Tử và Đồng Hương đưa con/em của mình đến để hoàn thành các thủ tục ghi danh trước ngày niên khóa mới được bắt đầu

Kính chúc an lạc!