Kính gửi quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,
Để giúp cho các Đoàn, các em Đoàn Sinh có thêm thời gian để hoàn thành các đề án/projects của mình trong ngày, Huynh Trưởng có đủ thời gian để hoàn thành bài giảng cho các lớp học Phật Pháp, Chuyên Môn, kể từ Chủ Nhật cuối tuần này, ngày 20 tháng 6 năm 2021, thời gian sinh hoạt của GĐPT Huyền Quang sẽ từ 10:00 AM đến 1:30 PM, thay vì 1:00PM như trước đây, chi tiết: 

– 10:00AM – 10:45AM – Chào Cờ Đoàn, Điểm Danh, Tự Trị

– 10:45AM – 11:30AM – Tập Họp Chung / Báo Cáo / Lễ Phật / Câu Chuyện Dưới Cờ

– 11:30AM – 12:30PM –  Phật Pháp / Chuyên Môn

– 12:30PM – 01:00PM –  Ăn Trưa 

– 01:00PM – 01:15PM – Vệ Sinh Trung Tâm

– 01:15PM – 01:30PM – Dây Thân Ái / Đoàn Sinh Ra Về

Chúng tôi xin được kính thông báo đến quý vị để tiện cho việc đưa/đón con/em đúng giờ.

Kính chúc an lạc!