GĐPT HUYỀN QUANG 40 NĂM HỘI NGỘ-TRẠI CHU NIÊN

Posted by: | Posted on: September 18, 2019

…”Chúng ta là chim bốn phương bay về đây…chúng ta là hương gió mang đi ngàn phương”…Trân trọng kính mời quý cựu Bác Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Huyền Quang dành thời gian về tham dự trại Chu Niên kỷ niệm 40 năm thành lập của Đơn vị!

Comments are Closed