Tết Trung Thu

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: August 14, 2018

Hội Tết Trung Thu 2018

Trung Tâm Huyền Quang trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự ngày Hội Tết Trung Thu sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018. Địa Chỉ – 9918 Synott Road, Houston TX 77083.

We cordially invite all parents and children to Huyen Quang Center for a day of fun at the Mid-Autumn Children’s Festival on Saturday, September 22nd 2018 from 5:00 PM to 10:00 PM. Address – 9918 Synott Road, Houston TX 77083.

Chương Trình / Program

Phát lồng đèn, thi lồng đèn – Distribution of Lanterns, Lanterns Contest
Văn Nghệ, Múa Lân – Live Entertainment, Lion Dance
Quầy Vẽ Mặt – Face Painting
Các gian hàng trò chơi – Children’s games
Các gian hàng thức ăn chay đặc biệt – Delicious traditional vegetarian Vietnamese food

 

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi
For more details, please contact us

Ban Tổ Chức – Organizing Committee:
Anh Toàn Đoàn 814-504-4504 hoặc Anh Bảo Hoàng 832-721-4712

Mọi chi tiết về Bảo Trợ – Sponsorship/Donation:
Anh Danny Hiếu Lương 281-728-9064

Thi lồng đèn – Lanterns Contest:
Chị Từ Liên 281-910-6659

Posted by: | Posted on: October 8, 2017

Trung Thu 2017

Trung Thu 2017

Posted by: | Posted on: October 8, 2017

Trung Thu 2017 Thieu Nam and Thieu Nu

Trung Thu 2017 Thieu Nam and Thieu Nu