Lịch Sinh Hoạt Chủ Nhật Hàng Tuần/ Sunday Activities

  • 10:00am – 10:45am – Tập Họp / Điểm Danh / Tự Trị Đoàn
  • 10:45am – 11:15am – Lễ Phật – Câu Chuyện Dưới Cờ
  • 11:15am – 11:30am – Nghỉ giải lao
  • 11:30am – 01:30pm – Việt Ngữ
  • 01:30pm – 02:00pm – Ăn Trưa
  • 02:00pm – 02:15pm – Vệ Sinh Trung Tâm
  • 02:15pm – 03:15pm – Phật Pháp / Chuyên Môn
  • 03:15pm – 03:30pm – Dây Thân Ái / Ra Về