May, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: May 14, 2018

Thông Báo – Nhận Đoàn Sinh Mới và Ghi Danh Khoá Mới cho Đoàn Sinh Cũ

Nhận Đoàn Sinh Mới và Ghi Danh Khoá Mới cho Đoàn Sinh Cũ

GĐPT Huyền Quang xin thông báo bắt đầu nhận Đoàn Sinh Mới

và ghi danh niên khoá mới cho Đoàn Sinh cũ, vào các ngày sau đây:

  • Ngày 03/06/2018 từ 11am-2pm

  • Ngày 10/06/2018 từ 11am-2pm

  • Ngày 17/06/2018 từ 11am-2pm

  • Ngày 24/06/2018 từ 11am-2pm

Định Hướng Đi của GĐPT Huyền Quang (Orientation)

Vào ngày 08/07/2018 @ 1:30pm (ngày đầu tiên cho niên khóa mới)

tại Chánh Điện – Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam

Chúng tôi xin mời toàn thể Quý Phụ Huynh cùng Đoàn Sinh Cũ và Mới đến dự 30-45 phút Định Hướng Đi của GĐPT Huyền Quang (Orientation).

Buổi Orientation sẽ là cơ hội cho Quý Phụ Huynh tìm hiểu thêm về tổ chức Gia Đình Phật Tử và các chi tiết chương trình sinh hoạt, cũng như các hoạt động của đơn vị Huyền Quang trong năm.

Trong trường hợp quý vị không có phương tiện ghi danh trực tiếp tại trang nhà, www.huyenquang.org, xin quý vị vui lòng đăng ký ghi danh tại Đoàn Quán Huyền Quang.

Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc qua điện thư: info@huyenquang.org


Xin Bấm vào Link này để ghi danh (chỉ cho đoàn sinh mới, đoàn sinh cũ không cần ghi danh lại trên mạng)
  www.huyenquang.org