Kính Nhắc Nhở Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Huyền Quang

Posted by: | Posted on: August 11, 2016

Các Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử cần mặc Lễ Phục cho Lễ Vu Lan và Ngày Hiếu:  

Thanh Thiếu Nữ  – Áo Dài

Thanh Thiếu Nam  –  Áo Lam tay dài, quần dài & cà vạt

Các Đoàn Sinh Oanh Vũ  –  mặc đòng phục thường.

Các đoàn sinh chưa có đòng phục thì mặc Áo Thun Xanh GĐPT.

All Members of Gia Đình Phật Tử is required to wear Ceremonial Uniform for Lễ Vu Lan và Ngày Hiếu:

Thanh Thiếu Nữ  – Long dress

Thanh Thiếu Nam  –  Long Sleeve Áo Lam, Navy blue pants & blue tie

Đoàn Sinh Oanh Vũ  –  wear regular uniform.

Đoàn Sinh that does not yet have uniform – wear navy blue pants with your Blue GĐPT T-Shirts.

Comments are Closed