Việt Ngữ

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: February 20, 2019

Thông Báo Nghỉ Sinh Hoạt – Feb/24/2019

Chủ Nhật tuần này, ngày 24/02/2019 Các em sẽ không có sinh hoạt GĐPT, đồng thời cũng nghỉ học lớp Việt Ngữ.
Toàn thể Ban Huynh Trưởng, các em đoàn sinh Ngành Thanh Thiếu,
cùng Quý Thầy Cô Giáo Việt Ngữ sẽ dọn qua khu đất mới của Trung Tâm Huyền Quang, bên cạnh Chùa Việt Nam.

Các em sẽ đi sinh hoạt và học Việt Ngữ lại vào tuần tới, Chủ Nhật, ngày 3/3/2019.
Tuy nhiên, vì tuần 3/3/2019 này là Chùa Việt Nam có tiệc chay, các em sẽ ra về vào lúc 4pm.

Posted by: | Posted on: August 29, 2016

THÔNG BÁO – Ngày Chót Ghi Danh Lớp Việt Ngữ

Kính thưa qúy phụ huynh đoàn sinh:

Quý vị phụ huynh nào chưa ghi danh học Việt Ngữ cho con em mình, xin hãy đến văn phòng Trường Việt Ngữ Huyền Quang vào cuối tuần này Chủ Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2016.

Ngày này là ngày chót có thể ghi danh cho con em mình.

Xin Cảm Ơn,

GĐPT Huyền Quang