Thiếu

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: September 28, 2016

Kịch: Chú Cuội

Thiếu Nam

Posted by: | Posted on: September 28, 2016

Vũ khúc: Shine Your Light

Thiếu Nữ

Posted by: | Posted on: September 17, 2016

LẠC QUYÊN CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BÃO LỤT TẠI LOUISIANA

Hôm nay các em đoàn sinh HQ ở HK4 và Việt Hoa từ 11-2 giờ lạc quyên cứu trợ đồng bào bão lụt tại Louisiana. Xin quý vị tới ủng hộ các em trong việc làm nây.

Today, our youth members will be fundraising at Hong Kong Market and Viet Hoa Market from 11-2, to help out the flood victims in Louisiana. Please come and support our youth members efforts to help the flood victims in Louisiana.

A big thank you to everyone that came out today to HK4 and Viet Hoa to support our Huyen Quang BYA youth members’ efforts to raise money for the flood victims in Louisiana. We were able to raise $2,375.00!

Xin cám ơn quý vị đã bỏ thời gian đến HK4 và Việt Hoa hôm nay để ủng hộ các em đoàn sinh G.Đ.P.T. Huyền Quang lạc quyên cứu trợ nạn nhân ở Louisiana. Số tiền quyên gớp được tổng cộng là $2,375.00!