THÔNG BÁO – ANNOUNCEMENT

GĐPT Huyền Quang sẽ không sinh hoạt vào Chủ Nhật tuần này 29 tháng 5 năm 2022, Lễ Memorial Day, và sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vào tuần tới, Chủ Nhật ngày 5 tháng 6 năm 2022

There will be no Youth Group activities this Sunday in observance of Memorial Day, and will return to normal activities on June 6.

Kính chúc quý vị cùng gia đình một cuối tuần bình an!