Kính thưa quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,

GĐPT Huyền Quang sẽ trở lại sinh hoạt ở Trung Tâm Huyền Quang (TTHQ) vào Chủ Nhật cuối tuần này, ngày 31 tháng 10 năm 2021. Chương trình, thời gian sinh hoạt của Đơn Vị vẫn không hay đổi:

  • 10:00am – 10:30am – Ngồi Thiền / Lễ Phật / Câu Chuyện Dưới Cờ
  • 10:30am – 10:45am – Tập Họp Chung / Chào Cờ GĐPT / Báo Cáo
  • 10:45am – 11:30am – Chào Cờ Đoàn / Tự Trị Đoàn
  • 11:30am – 12:30pm – Lớp Phật Pháp / Chuyên Môn Theo Ngành
  • 12:30pm – 01:00pm – Ăn Trưa 
  • 01:00pm – 01:15pm – Vệ Sinh Trung Tâm 
  • 01:15pm – 01:30pm – Dây Thân Ái / Đoàn Sinh ra về

Kính mong quý vị cố gắng đưa/đón con/em đúng giờ.

Kính chúc an lạc!