THÔNG BÁO – ANNOUNCEMENT

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang sẽ tổ chức kỳ trại Chu Niên mừng 42 năm thành lập Đơn Vị tại Lake Texana State Park vào cuối tuần này do đó, sẽ không có sinh hoạt của GĐPT tại Trung Tâm Huyền Quang vào Chủ Nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021.

GĐPT Huyền Quang will be hosting our 42nd anniversary camp at Lake Texana State Park this weekend, May 15 & 16. Therefore, there will be no youth group activities at the Huyen Quang Center this coming Sunday, May 16.

Kính chúc an lạc!