Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin thông báo chi tiết các ngày ghi danh cho niên học mới 2021 – 2022, bắt đầu từ Chủ Nhật tuần này 01/24/2021:

1. Ngày Ghi Danh Lại / Re-registration Day (Dành cho Đoàn Sinh đang sinh hoạt, nhằm cập nhật lại hồ sơ lý lịch, địa chỉ, liên lạc…etc.) và Thâu Nhận Đoàn Sinh Mới / Registration Day (New member):

-Thời Gian / Time: Từ 10:00am-1:00pm

-Ngày / Day: Vào các ngày Chủ Nhật 24, 31 tháng 01 năm 2021 và các ngày Chủ Nhật, 07, 14, 21, 28 tháng 02 năm 2021

-Địa Điểm / Location: Trung Tâm Huyền Quang – 9918 Synott Road, Houston TX 77083

2. Ngày Khai Giảng, Parent Orientation Day (Khai giảng năm học mới, gặp gỡ giữa Ban Huynh Trưởng và Phụ Huynh Đoàn Sinh, Phụ Huynh tìm hiểu về Tổ Chức Gia Đình Phật Tử, các sinh hoạt, tu học, công tác Phật sự trong năm…etc.)

-Thời Gian / Time: 10:30am – 11:30am

-Ngày / Day: Chủ Nhật ngày 07 tháng 03 năm 2021

-Địa Điểm / Location: Trung Tâm Huyền Quang – 9918 Synott Road, Houston TX 77083

3. Niên Liễm / Annual Membership Fee, Áo thun / T-shirt: Năm nay tất cả Đoàn Sinh sẽ được miễn đóng tiền Niên Liễm tuy nhiên, để giúp trang trải các chi phí cho những sinh hoạt và Trung Tâm, Đơn Vị luôn đón nhận mọi sự đóng góp, hỗ trợ tùy tâm từ quý vị. Đặc biệt, Đơn Vị sẽ phát hành áo thun GĐPT có cổ (polo) cho năm học mới với giá ủng hộ: áo ngắn tay: $15.00/1 cái, áo dài tay: $20.00/1 cái.

Kính chúc an lạc!

GĐPT Huyền Quang