Kính thưa quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,

Vì tình hình bệnh dịch vẫn đang còn, Ban Huynh Trưởng GĐPT Huyền Quang quyết định vẫn duy trì sinh hoạt online cho các em đoàn sinh trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ thông báo, cập nhật chương trình sinh hoạt đến vị nếu có thay đổi!

Chương trình sinh hoạt online vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng như sau:

 • 10:00 am: Dành riêng cho Huynh Trưởng – Gặp mặt, trao đổi, cập nhật tin tức, sức khỏe, công việc, và các công tác Phật sự khác…etc.
 • 11:00 am: Sinh Hoạt (Đoàn sinh gọi vào, mỗi Chủ Nhật đầu tháng)
  • Niệm Danh Hiệu Đức Bổn Sư
  • Chào GĐPT Kỳ
  • Phút Quán Tưởng
  • Đọc 5 Điều Luật của Huynh Trưởng, Ngành Thanh và Thiếu
  • Đọc 3 Điều Luật của Ngành Oanh Vũ
  • Hồi Hướng Công Đức
  • Câu Chuyện Dưới Cờ
  • Cập Nhật Các Công việc của Gia Đình
  • Chia Sẻ
  • Trò Chơi Nhỏ
  • Dây Thân ái

Nhằm mục đích khuyến tấn tinh thần, nuôi dưỡng tình Lam cho Lam Viên Huynh Trưởng và Đoàn Sinh, cùng nhau trợ duyên, cầu nguyện cho những người đã mất vì Covid19 sớm được siêu thoát, những người đang lâm bệnh được sớm phục hồi sức khỏe, cám ơn những người đã vẫn làm việc ngày đêm để chăm sóc sức khỏe, giữ vững công việc học hành, duy trì cuộc sống cho chúng ta có thức ăn, nước uống…etc. cho chúng ta có được cuộc sống bình an bên gia đình…Với ý thức và những tâm nguyện đó, chúng tôi mong mõi quý Phụ Huynh cố gắng tạo điều kiện, khuyến khích cho các em tham gia vào các buổi sinh hoạt online vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng của GĐPT Huyền Quang nói trên.

Kính chúc an lạc!

GĐPT Huyền Quang