May, 2020

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: May 1, 2020

GĐPT Huyền Quang – Sinh Hoạt Online – Apart, but Connected!!!

Kính thưa quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,

Trong những tuần vừa qua, Ban Huynh Trưởng GĐPT Huyền Quang đã thực hiện được một chương trình sinh hoạt online vào sáng Chủ Nhật mỗi tuần, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa qua các phương tiện cho phép như WebEx, Skype, Zoom…etc. Các buổi sinh hoạt đã được diễn ra thành công như mong đợi!

Chương trình sinh hoạt như sau:

 • 10:00 am: Dành riêng cho Huynh Trưởng – Gặp mặt, trao đổi, cập nhật tin tức, sức khỏe, công việc, và các công tác Phật sự khác…etc.
 • 11:00 am: Sinh Hoạt (Đoàn sinh gọi vào)
  • Niệm Danh Hiệu Đức Bổn Sư
  • Chào GĐPT Kỳ
  • Phút Quán Tưởng
  • Đọc 5 Điều Luật của Huynh Trưởng, Ngành Thanh và Thiếu
  • Đọc 3 Điều Luật của Ngành Oanh Vũ
  • Hồi Hướng Công Đức
  • Câu Chuyện Dưới Cờ
  • Cập Nhật Các Công việc của Gia Đình
  • Chia Sẻ
  • Trò Chơi Nhỏ
  • Dây Thân ái

Nhằm mục đích khuyến tấn tinh thần, nuôi dưỡng tình Lam cho Lam Viên Huynh Trưởng và Đoàn Sinh, cùng nhau trợ duyên, cầu nguyện cho những người đã mất vì Covid19 sớm được siêu thoát, những người đang lâm bệnh được sớm phục hồi sức khỏe, cám ơn những người đã vẫn làm việc ngày đêm để chăm sóc sức khỏe, giữ vững công việc học hành, duy trì cuộc sống cho chúng ta có thức ăn, nước uống…etc. cho chúng ta có được cuộc sống bình an bên gia đình…Với ý thức và những tâm nguyện đó, chúng tôi mong mõi quý Phụ Huynh cố gắng tạo điều kiện, khuyến khích cho các em tham gia buổi sinh hoạt online vào Chủ Nhật hàng tuần của GĐPT Huyền Quang nói trên.

Kính chúc an lạc!

GĐPT Huyền Quang