Trước tình hình bùng phát lây lan rất nhanh của dịch bệnh Covid-19 trong khu vực Houston, vùng phụ cận cũng như trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho đoàn sinh & gia đình cũng như cộng đồng, tránh sự lây lan, giúp cho việc ngăn ngừa dịch bệnh thêm hiệu quả. GĐPT Huyền Quang quyết định sẽ cho các em đoàn sinh tạm thời nghỉ sinh hoạt một thời gian kể từ Chủ Nhật, ngày 15 tháng 03 năm 2020 cho đến khi có thông báo trở lại.
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự bình an!
________________________________
NOTIFICATION
Currently, COVID-19 is rapidly spreading in the Greater Houston area and across the United States. To protect the health of our members and their families, we are taking precaution to prevent the spread of the virus. GĐPT Huyền Quang has decided to temporarily suspend all activities starting Sunday, March 15, 2020 until further notice.
Best wishes to you and your family!
GĐPT Huyền Quang