Kính chuyển Thông Báo của Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam về Đại Lễ Khánh Thành Ngôi Đại Hùng Bửu Điện, Lễ Hội Quan Âm, Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập và Xây Dựng.