Kính thưa quý Cơ Sở Thương Mại

Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đang đến gần. Hiện tại chúng tôi còn một số ngày có thể nhận múa Lân cho quý vị (xin xem bên dưới)/The Lunar New Year is fast approaching! We still have open lion dance performance slots for:

  • Friday Jan-24
  • Sunday Jan-26
  • Saturday Feb-01
  • Sunday Feb-02

Xin quý vị hãy liên lạc anh Danny Hiếu để biết thêm chi tiết/Please contact Danny Hieu Luong at: 281-728-9064 for more information

Đoàn Lân Huyền Quang được thành lập và múa cho các Chùa, Nhà Thờ, Trường học, các hội đoàn, cơ sở thương mại lớn nhỏ…etc. trong khu vực Houston từ năm 1979. Đoàn Lân GĐPT Huyền Quang thuộc GĐPT Huyền Quang, một tổ chức thiện nguyện vô vụ lợi. Số quỹ thu được trong múa Lân sẽ sung vào quỹ giúp cho các công việc sinh hoạt, hướng dẫn tuổi trẻ. Xin cám ơn quý vị đã luôn thương yêu chúng tôi/We are an established team, performing for the great Houston area since 1979. All proceeds go towards supporting our Youth Association. Thanks for your continued support!

Hãy liên lạc Đoàn Lân chúng tôi để múa Lân cho Tết Canh Tý/ Looking forward to helping you introduce the Year of the Rat!

Đoàn Lân GĐPT Huyền Quang