Wednesday, September 18th, 2019

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: September 18, 2019

GĐPT HUYỀN QUANG 40 NĂM HỘI NGỘ-TRẠI CHU NIÊN

…”Chúng ta là chim bốn phương bay về đây…chúng ta là hương gió mang đi ngàn phương”…Trân trọng kính mời quý cựu Bác Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Huyền Quang dành thời gian về tham dự trại Chu Niên kỷ niệm 40 năm thành lập của Đơn vị!