Kính mời quý Phụ Huynh, quý Phật Tử và Đồng Hương đưa con em đến tham dự đêm Trung Thu được tổ chức tại Trung Tâm Huyền Quang/Please come and join us to celebrate the Mid-Autumn Chilrden’s Festival at Huyen Quang Center.