Tết Trung Thu/Mid-Autumn Children’s Festival

Posted by: | Posted on: August 22, 2019

Kính mời quý Phụ Huynh, quý Phật Tử và Đồng Hương đưa con em đến tham dự đêm Trung Thu được tổ chức tại Trung Tâm Huyền Quang/Please come and join us to celebrate the Mid-Autumn Chilrden’s Festival at Huyen Quang Center.

Comments are Closed