Thông Báo Re-registration Day (Ngày Ghi Danh Lại) và Parents Orientation Day

Posted by: | Posted on: May 21, 2019
Kính thưa quý Phụ Huynh,
Để chuẩn bị cho niên khóa mới, Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin kính thông báo đến quý vị các ngày quan trọng sau đây trong thời gian tới:
1. Ngày Ghi Danh Lại/Re-registration Day (Dành cho đoàn sinh đang sinh hoạt, nhằm cập nhật lại hồ sơ lý lịch, địa chỉ, liên lạc…etc.)
  • Ngày/Day: Sunday: 6/2/2019, 6/9/2019, 6/16/2019, 6/23/2019, 6/30/2019.
  • Thời Gian/Time: Từ 11:30am-2:30pm
  • Địa Điểm/Location: Trung Tâm Huyền Quang – 9918 Synott Road, Houston TX 77083
2. Ngày Khai Giảng, Parent Orientation Day (Khai giảng năm học mới, phụ Huynh tìm hiểu về Tổ Chức Gia Đình Phật Tử, các sinh hoạt, tu học, công tác Phật sự trong năm…etc.)

Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo:

3. Ngày Thâu Nhận Đoàn Sinh Mới/ Registration Day (new member)

Huynh Trưởng liên lạc:
-Htr. Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành: 281-797-5588 (Gia Trưởng)
-Htr. Nguyên Thảo Lương Thanh Hiếu: 281-729-9064 (Liên Đoàn Trưởng)
-Htr. Nguyên Ngọc Lê Diệu Hương: 832-693-4508 (Thủ Qũy)
-Htr. Thiện Phước Nguyễn Khương Bình: 405-802-2268 (Thư Ký)
Kính chúc an lạc!
Comments are Closed