Hội Tết Trung Thu 2018

Posted by: | Posted on: August 14, 2018

Trung Tâm Huyền Quang trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự ngày Hội Tết Trung Thu sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018. Địa Chỉ – 9918 Synott Road, Houston TX 77083.

We cordially invite all parents and children to Huyen Quang Center for a day of fun at the Mid-Autumn Children’s Festival on Saturday, September 22nd 2018 from 5:00 PM to 10:00 PM. Address – 9918 Synott Road, Houston TX 77083.

Chương Trình / Program

Phát lồng đèn, thi lồng đèn – Distribution of Lanterns, Lanterns Contest
Văn Nghệ, Múa Lân – Live Entertainment, Lion Dance
Quầy Vẽ Mặt – Face Painting
Các gian hàng trò chơi – Children’s games
Các gian hàng thức ăn chay đặc biệt – Delicious traditional vegetarian Vietnamese food

 

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi
For more details, please contact us

Ban Tổ Chức – Organizing Committee:
Anh Toàn Đoàn 814-504-4504 hoặc Anh Bảo Hoàng 832-721-4712

Mọi chi tiết về Bảo Trợ – Sponsorship/Donation:
Anh Danny Hiếu Lương 281-728-9064

Thi lồng đèn – Lanterns Contest:
Chị Từ Liên 281-910-6659

Comments are Closed