Tiệc Chay Gây Quỹ tại Trung Tâm Huyền Quang – May/6/2018 @ 5:30pm

Posted by: | Posted on: April 11, 2018
Sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Huyền Quang (Huyen Quang Center)

Địa Điểm và Ngày Giờ (tiệc chay gây quỹ):
Trung Tâm Sinh Hoạt Huyền Quang
(bên cạnh Chùa Việt Nam - Auto Repair lúc trước- bên kia Bayou)
9918 & 9920 Synott Road, Houston TX 77083
Chủ Nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2018, lúc 5:30 chiều 
(Sunday, May/6/2018 @ 5:30pm)

Vé (Tickets):
Xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi, và có thể lấy vé vào mỗi Chủ Nhật tại Chùa.
Vì chỗ ngồi có giới hạn, mong quý vị vui lòng cho biết sớm hoặc đến chùa lấy vé sớm.

Chi Phiếu (Checks):
Mọi chi phiếu ủng hộ hoặc mua vé cho tiệc chay, xin qúy vị vui lòng đề Huyen Quang Center.
All donations or check for ticket, please payable to:
Huyen Quang Center.

Chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Comments are Closed