Gia Đình Phật Tử và Trường Việt Ngữ Huyền Quang sẽ nghỉ sinh hoạt vào tuần này, Chủ Nhật 27/8/2017.  “Hurricane Harvey”

 

One thought on “Nghỉ Sinh Hoạt – 8/27/2017”

Comments are closed.