Gia Đình Phật Tử và Trường Việt Ngữ Huyền Quang sẽ nghỉ sinh hoạt vào tuần này, Chủ Nhật 27/8/2017.  “Hurricane Harvey”