CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI TẾT TRUNG THU 2016

Posted by: | Posted on: September 23, 2016

LÚC 5:00PM – NGÀY 24 THÁNG 09, 2016 TẠI CHÙA VIỆT NAM

5:00PM-7:00PM: Gian Hàng Trò Chơi, Thưởng Thức Bánh Trung Thu, Face Painting

7:00PM-9:30PM: Chương Trình Văn Nghệ Tết Trung Thu

 • Lễ chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ / Việt Nam /Phật Giáo Kỳ/ Phút Mặc Niệm
 • Lời chào mừng- Anh Liên Đoàn Phó GÐPT Huyền Quang: Anh Nguyễn Duy Dương
 • Ðạo từ của Chư Tôn Ðức
 • Giới thiệu qua về chương trình tổng quát của đêm văn nghệ
 • Chị Thanh Thảo dạy các em hát bài Chú Cuội
 • Múa Lân mở màn – Oanh Vũ
 • Ðơn ca: Biết Đâu Nguồn Cội – Thiếu Nữ Phạm Cindy
 • Vũ khúc: Em Đi Xem Hội Trăng Rằm – Oanh Vũ Nữ Ưu Đàm
 • Kịch: The Giant Turnip – Oanh Vũ Nam Anoma
 • Song Ca: Quê Hương Ba Miền – Huynh Trưởng Minh Tuấn và Tuấn Tú
 • Vũ khúc: Shine Your Light – Thiếu Nữ
 • Kịch: Chú Cuội – Thiếu Nam
 • Hợp ca gây quỹ bảo lụt: Bên Em Đang Có Ta – Ngành Thanh và Ban Huynh Trưởng
 • Tam Ca: Về Miền Tây – Huynh Trưởng Nữ Angela, Trầm, Lynhda
 • Kịch: Cái Lu Thần – Oanh Vũ Nam Tuyết Sơn (10’)
 • Vũ Khúc Ca Đồng Tháp – Huynh Trưởng GĐPT Huyền Quang
 • Song ca: Hẹn Hò Đêm Trăng – Huynh Trưởng Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Tâm Lý
 • Kết thúc – Cảm tạ – Múa Lân Rước Ðèn Trung Thu