Thông báo – Nghỉ sinh hoạt vào ngày 4 tháng 9 năm 2016

Posted by: | Posted on: August 7, 2016

Kính thưa quý vị phụ huynh đoàn sinh,

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin thông báo chúng tôi sẽ nghỉ sinh hoạt vào ngày 4 tháng 9 năm 2016 vì lí do các anh chị huynh trưởng sẽ tham dự Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển – A Dục ở chùa Pháp Quang – Grand Prairie,TX.

Các em sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày 11 tháng 9 năm 2016.

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang
Comments are Closed