Kính thưa quý vị phụ huynh đoàn sinh, Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin thông báo chúng tôi sẽ nghỉ sinh hoạt vào ngày 21 tháng 8 năm 2016 vì lí do phần lớn các em và huynh trưởng sẽ tham dự lễ khánh thành chánh điện của chùa Hương Đàm.

Các em sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày 28 tháng 8 năm 2016.

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang
Trân trọng thông báo