Kính thưa quý vị phụ huynh đoàn sinh, Gia Đình Phật Tử Huyền Quang kính mời quý vị đến tham dự ngày lễ Vu Lan do chùa Việt Nam tổ chức vào ngày 13 tháng 8 năm 2016 lúc 10 giờ sáng thứ bảy và ngày 14 tháng 8 năm 2016 lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật.
Đồng thời, để các em có dịp bày tỏ sự thương yếu với cha mẹ của các em, chúng tôi xin mời quý vị phụ huynh đến tham dự ngày Hiếu của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang lúc 2 giờ chiều Chù Nhật cùng ngày.  Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn cho các em trong ngày lễ Hiếu.
Gia Đình Phật Tử Huyền Quang
Trân trọng kính mời
LeHieu