THÔNG BÁO – Ngày Chót Ghi Danh Lớp Việt Ngữ

Posted by: | Posted on: August 29, 2016

Kính thưa qúy phụ huynh đoàn sinh:

Quý vị phụ huynh nào chưa ghi danh học Việt Ngữ cho con em mình, xin hãy đến văn phòng Trường Việt Ngữ Huyền Quang vào cuối tuần này Chủ Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2016.

Ngày này là ngày chót có thể ghi danh cho con em mình.

Xin Cảm Ơn,

GĐPT Huyền Quang

Comments are Closed