THÔNG BÁO – Ngày Đầu Sinh Hoạt Khoá Mới Chủ Nhật này ~ Ngày 31 Tháng 7 Năm 2016

Posted by: | Posted on: July 29, 2016
 
Chủ Nhật Ngày 31 Tháng 7, Gia Đình Phật Tử Huyền Quang sẽ sinh hoạt vào lúc 1g30 đến 5g30 chiều. Chúng tôi sẽ thổi còi tập họp trước Chánh Điện (Hội Trường) vào lúc 1g30.
 
Các đoàn sinh mới và cũ điều mặc áo thun (T-shirt) mới vừa phát lúc đóng Niên Liễm.
 
Các đoàn sinh cũ chưa ghi danh và đóng niên liễm cho khóa mới sẽ cần có phụ huynh tới gặp chúng tôi trong Đoàn Quán từ 12g đến 1g30 đễ làm thủ tục ghi danh, orientation, và đóng Niên Liễm. Các em đó có thể mặc đồng phục như thường lệ.
Comments are Closed