Tin Tức

Tết Trung Thu Gây Quỹ

Last night, Huyen Quang BYA had a Mid-Autumn Festival celebration within the family. We were able to raise an additional $1,135 for the flood victims of Louisiana at the event. In total Huyen Quang was able to raise $3,635.00. Of that total $1,125.00 was donated by huynh truongs, former huynh truongs, and phu huynhs. Once more, thank you for everyone’s contributions!
The Mid-Autumn Festival was also a great success. It was rewarding for all the leaders to see the youth members smiling and laughing during the various performances. Before the entertainment began, we also had games, snow cones, and face painting for the kids. Thank you to everyone for their time and effort in making this event a success!

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI TẾT TRUNG THU 2016

LÚC 5:00PM – NGÀY 24 THÁNG 09, 2016 TẠI CHÙA VIỆT NAM
5:00PM-7:00PM: Gian Hàng Trò Chơi, Thưởng Thức Bánh Trung Thu, Face Painting
7:00PM-9:30PM: Chương Trình Văn Nghệ Tết Trung Thu

Lễ chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ / Việt Nam /Phật Giáo Kỳ/ Phút Mặc Niệm
Lời chào mừng- Anh Liên Đoàn Phó GÐPT Huyền Quang: Anh Nguyễn Duy Dương
Ðạo từ của Chư Tôn Ðức
Giới thiệu qua về chương trình tổng quát của đêm văn nghệ
Chị Thanh Thảo dạy các em hát bài Chú Cuội
Múa Lân mở màn – Oanh Vũ
Ðơn ca: Biết Đâu Nguồn Cội – Thiếu Nữ Phạm Cindy
Vũ khúc: Em Đi Xem Hội Trăng Rằm – Oanh Vũ Nữ Ưu Đàm
Kịch: The Giant Turnip – Oanh Vũ Nam Anoma
Song Ca: Quê Hương Ba Miền – Huynh Trưởng Minh Tuấn và Tuấn Tú
Vũ khúc: Shine Your Light – Thiếu Nữ
Kịch: Chú Cuội – Thiếu Nam
Hợp ca gây quỹ bảo lụt: Bên Em Đang Có Ta – Ngành Thanh và Ban Huynh Trưởng
Tam Ca: Về Miền Tây – Huynh Trưởng Nữ Angela, Trầm, Lynhda
Kịch: Cái Lu Thần – Oanh Vũ Nam Tuyết Sơn (10’)
Vũ Khúc Ca Đồng Tháp – Huynh Trưởng GĐPT Huyền Quang
Song ca: Hẹn Hò Đêm Trăng – Huynh Trưởng Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Tâm Lý
Kết thúc – Cảm tạ – Múa Lân Rước Ðèn Trung Thu

TIN BUỒN

PHÂN ƯU
Gia Ðình Phật Tử Huyền Quang thật đau buồn khi nhận được tin của chị
Cựu Huynh Trưởng: Lê Ngọc Phỉ Thúy
Pháp Danh: Nguyên Thanh,
 đã mệnh chung ngày 15 tháng 9 năm 2016,
nhằm ngày 15 tháng 8 năm Bính Thân, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas.
Hưởng thọ 45 tuổi.
Toàn thể ban huynh trưởng và đoàn sinh các cấp của đơn vị Huyền Quang xin được chia xẻ niềm đau và sự mất mát lớn lao này với Tang Quyến Huynh Trưởng Nguyên Thanh Lê Ngọc Phỉ Thúy .
Ngưỡng nguyện Chư Phật từ bi tiếp độ hương linh Huynh Trưởng Nguyên Thanh Lê Ngọc Phỉ Thúy sớm siêu sinh Tịnh Độ.
Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật..
Trân trọng,
BHT HUYỀN QUANG
 

Loading

Chuyên Môn

Latest

Việt Ngữ

Latest

Pin It on Pinterest